Ελληνικά
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης
Ινστιτούτο Πληροφορικής(ΙΠ)
Ιδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας(ΙΤΕ)
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Νικολάου Πλαστήρα 100,Βασιλικά Βουτών
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 1385,Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 391723
Φαξ: +30 281 0 391601
Email: asko"at"ics.forth.gr